Sra. Alcaldesa Mejía: actualización sobre Residuos Plásticos